• kenburns1

Jednostavna obnova digitalne potvrde JEDNA ZA SVE

Imaoci pametnih kartica ili USB ključeva JEDNA ZA SVE mogu s VAŽEĆIM DIGITALNIM POTVRDAMA pristupiti obnovi digitalne potvrde na pametnoj kartici ili USB ključu. Postupak obnove je jednostavan, bez obilaska banaka ili papirne dokumentacije.

Narudžbenicu za obnovu potrebno je predati najkasnije radni dan prije isteka važnosti postojeće digitalne potvrde. Po isteku važnosti obnova nije moguća – potrebno je naručiti novu pametnu karticu ili USB ključ.

Naručite obnovu digitalne potvrde Obnova

Zašto obnova?

Prije isteka važeće digitalne potvrde imaoci potvrde mogu elektronskim zahtjevom za produženje osigurati kontinuiranu upotrebu digitalne potvrde. Obnova se vrši:

  • bez obilaska banke, prijavne službe ili notara i
  • bez papirne dokumentacije.

Kada obnova nije moguća?

Obnova digitalne potvrde nije moguća:

  • Ako je validnost digitalne potvrde istekla
  • Ako su promijenjeni podaci koji se nalaze na digitalnoj potvrdi
  • naziv preduzeća
  • ID/JIB broj preduzeća
  • ime i prezime ovlaštene osobe.

Postupci nakon obnove

Provjerite da li ste uspješno obnovili digitalnu potvrdu (certifikat)

Postupci nakon obnove

Preuzimanje digitalne potvrde

Preuzimanje obnovljenog certifikata

Postupak obnove digitalne potvrde JEDNA ZA SVE

Obnovu digitalne potvrde JEDNA ZA SVE napravite u tri jednostavna koraka:

1. Narudžba

Za prijavu je potrebna važeća digitalna potvrda izdana od Halcom d.o.o. Sarajevo.

2. Podnošenje
U sistemu ispunite i podnesite elektronsku narudžbu.
3. Preuzimanje(prijem)
Halcom d.o.o. nakon plaćanja predračuna imaocu šalje:
  • Link za preuzimanje certifikata na postojeći medij (pametna kartica/USB ključ) – Korisnici koji prvi put obnavljaju potvrdu
  • Potvrdu na pametnoj kartici/USB ključu i pripadajuće lozinke (PIN i PUK kod) – Korisnici koji su već jednom uradili obnovu na postojećoj pametnoj kartici/USB ključu

Naručite obnovu digitalne potvrde Obnova