Deblokada elektronskog certifikata

Da biste deblokirali karticu, potrebno je da uradite sljedeće:

1. Pronađite kovertu sa PIN i PUK kodom koju ste dobili sa karticom.

2. Provjerite da li se broj kartice iz koverte slaže sa brojem kartice koju pokušavate da odblokirate.

3. Otvorite program Nexus Personal dvoklikom miša na ikonicu, koja se nalazi u donjem, desnom uglu radne površine, odnosno Desktop-a (kod sata i datuma).

4. Otvara se prozor Nexus Personal. Označite Electronic ID ikonicu (1) u bijelom dIjelu prozora. Kliknite na ikonicu PIN (2) koja se nalazi odmah iznad.

5. Otvara se početni prozor za upravljanje PIN kodom. Kliknite na dugme Next.

6. Odaberite donju opciju, Unblock PIN (1). Kliknite na dugme Next (2).


Budite oprezni prilikom unosa PUK koda, jer će nakon 3 neuspješna unosa, kartica postati neupotrebljiva!!!

7. U prvo polje (1) unesite PUK kod sa koverte (iz koraka 1). U druga dva polja (1) unesite PIN kod koji ćete ubuduće koristiti za tu karticu. Kliknite na dugme Next(2).

8. Ukoliko ste unijeli ispravne podatke, dobićete obavještenje: “You have successsfully unblocked PIN1 on Electronic ID”. Na ovaj način ćete uspešno otključati zaključani elektronski certifikat.