• kenburns1

Stepen sigurnosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medija na kom vlasnik elektronskog certifikata posjeduje privatni ključ.

Sigurna upotreba za korisnike pametnih kartica/USB ključa, JEDNA ZA SVE INSTURKCIJE

Sigurnost elektronskog potpisivanja

Stepen sigurnosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medija, na kom vlasnik digitalnog certifikata posjeduje privatni ključ.

Više

Digitalna potvrda

Digitalna potvrda predstavlja jedinstvenu vezu između nosioca certifikata i javnog ključa.

Više

Elektronski potpis

Osnovna funkcija elektronskog potpisa je potvrda autentičnosti potpisnika elektronskog dokumenta, osigurava integritet podataka i štiti od promjene sadržaja e-dokumenata.

Više

 

Sigurni mediji

Pametna kartica/USB ključ su trenutno najsigurnija rješenja za čuvanje kvalifikovanih elektronskih certifikata.

Više

Kriptografija

Kriptografija se, kroz istoriju, bavila problemom kako prenijeti poruku uskom krugu ljudi.

Više

Javni i privatni ključ

Svaki nosilac kvalifikovanog elektronskog sertifikata ima dva ključa, privatni i javni ključ.

Više

Sigurna upotreba za korisnike pametnih kartica/USB ključa, JEDNA ZA SVE INSTURKCIJE