• kenburns1

Halcom CA je kreirao lične digitalne potvrde, koje su namijenjene potpisivanju certifikata krajnih korisnika, potpisivanju registra opozvanih certifikata i verifikaciji potpisa odnosno validnosti certifikacionog tijela. Halcom CA elektronski certifikati su odvojeni za svaku vrstu digitalnih potvrda (FL fizička lica, PL pravna lica…).

Kvalificirane digitalne potvrdeDOKUMENTI