• kenburns1

Lista opozvanih certifikata

Na osnovu uredno popunjene prijave za opoziv digitalne potvrde, Halcom CA će opozvati certifikat najkasnije u roku od četiri sata. Certifikat će u imeniku biti označen kao opozvan i dodan u listu opozvanih certifikata.

Registar opozvanih certifikata je javno dostupan na serveru.

Spisak opozvanih sertifikata (CRL)SPISAK