• kenburns1

Hal E-Clearing

Sistemi za međubankarska sravnjenja plaćanja malih vrijednosti, kao što su kreditna plaćanja, neposredna terećenja, sravnjenje čekova i POS transakcija. Pri tome je moguće bilateralno ili multilateralno sravnjivanje pojedinih vrsta plaćanja ili svih plaćanja u cjelosti.

Hal E-Clearing je skup stabilnih Halcomovih proizvoda koji su unapređivani kroz iskustvo u toku implementiranja u više Centralnih Banaka. Namijenjeni su korisnicima koji se zadovoljavaju samo visokom automatizacijom bez potrebe za ručnim obradama.