• kenburns1

Hal E-Bank

Najsavremenija rješenja za područje elektronskog bankarstva

Porodica proizvoda Hal E-Bank predstavlja cjelovita i stabilna rješenja za elektronsko bankarstvo jer djeluje nezavisno od Core banking sistema banke. Prva Halcomova elektronska banka postavljena je 1997 i od tada radi bez prestanka (24 h dnevno i 365 dana u godini).


Hal E-Bank/Personal

Kome je namijenjen?

Namijenjen je preduzećima koja imaju jedno radno mjesto za rad sa elektronskom bankom.

Korisnik (pravno lice ili preduzetnik) može imati više ovlaštenih lica za rad sa Hal E-Bank/Personal,ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na jednome PC-u.

Svaka ovlaštena zaposlena osoba se prilikom otvaranja programa prijavljuje u sistem pomoću svoje personalizovane pametne kartice. Na osnovu ovlaštenja, dodijeljenih od strane preduzeća za određeni račun vlasnik pametne kartice dobija dozvolu za rad samo sa onim funkcijama, za koje je ovlašten.

Povezivanje sa bankom vrši se prema izboru: preko interneta, pozivne linije ili iznajmljene linije.

Osvježavanje programa vrši se preko interneta (download).

Hardware-ski zahtjevi za klijenta:
 • PC sa Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8.
 • Procesor najmanje 133 MHz
 • RAM 32 MB (preporučuje se 64 MB),
 • 300 MB slobodnog prostora na HD,
 • CD jedninica
 • slobodan USB port.
 • u slučaju povezivanja preko pozivnih linija, PC mora biti opremljen i odgovarajućim modemom.
 • pametna kartica.

Hal E-Bank/Corporate

Namijenjen je većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mjesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-bank/ Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-Bank/Personal. Razlika između programa je u tome da Hal E-bank/Personal radi na lokalnoj bazi podataka istog računara, na kome stoji sam program dok Corporate radi sa centralnom relacionom bazom podataka DB2 . Do te baze imaju pristup sva radna mjesta tako da svi imaju pristup do istih podataka ali do različitog nivoa koji je određen ovlaštenjima na pametnoj kartici.

Hardware-ski zahtjevi za klijenta:
 • PC sa Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8.
 • Procesor najmanje 133 MHz
 • RAM 32 MB (preporučuje se 64 MB),
 • 300 MB slobodnog prostora na HD,
 • CD jedninica
 • slobodan USB port.
 • u slučaju povezivanja preko pozivnih linija, PC mora biti opremljen i odgovarajućim modemom.
 • pametna kartica
 • otvoren port 3600 za komunikaciju sa serverom ebanke.
 • otvoren port 50000 za komunikaciju sa serverom baze podataka.

Hal E-Bank/B2B

Kome je Hal E-Bank/B2B namijenjen ?

Namijenjen je velikim preduzećima (za B2B oz. STP - Straight Through Processing) Omogućava povezivanje informacionog sistema velikih pravnih lica (SAP, NAVISION, BAAN,...) sa informacionim sistemom banke za platni promet u zemlji i inostranstvu.

Hal E-bank/B2B omogućava automatsku razmjenu podataka platnih naloga iz informacionog sistema preduzeća i promjena na računu preduzeća iz bančine centralne obrade podataka. Komitent ovim rješenjem dobija najveću ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka.

Prednosti korištenja Hal E-Bank/B2B:

 • Automatsko osvježavanje podataka
  Korisnici primaju podatke od strane banke u istom trenutku kada budu spremni na strani banke.
 • Automatski izvoz/uvoz podataka
  Rješenje Hal E-Bank/B2B automatski izvozi podatke iz e-banke (npr.Izvode) i razmjenjuje podatke sa ERP sistemom firme (npr.platne naloge, e-račune..), što korisniku znatno smanjuje ručni rad.
 • Smanjenje broja grešaka
  Ne postoji ručni uvoz ili izvoz podataka u e-banku (platnih naloga, bančinih izvoda, datoteka NPI, e-računa itd.), zato je takođe smanjena mogućnost pojave greške (npr.nepravilan izbor transakcijskog računa pri uvozu naloga ili e-računa u e-banku.).
 • Ažurnost podataka u e-banci
  Rješenje Hal E-Bank/B2B omogućava preuzimanje podataka od strane banke i njihove obrade u pozadinskim sistemima prije pocetka radnog vremena. Podaci od strane banke se prebacuju do preduzeca u momentu kada budu kreirani u banci.
 • Automatizacija potpisivanja e-računa
  Rješenje Hal E-Bank/B2B omogućava automatsko potpisivanje e-računa.
 • Postupna automatizacija
  Funkcionalnosti uvoza/izvoza, automatskog potpisivanja, automatskog osvježavanja se mogu uključiti postupno.

Hal E-Bank/Web Retail

Namijenjen je:

 • Fizičkim licima
 • Licima na putovanju
 • Kao podrška za udaljeno potpisivanje

Zasniva se na Internet pretraživaču. Autorizacija je obezbjeđena na dva načina:

 • Korisničko ime i Lozinka ili
 • Pametna kartica
 • Hal E-bank/WEB za stanovništvo omogućava :

  • Platni promet u zemlji: pregled stanja i prometa na svim računima, arhiva plaćanja, priprema plaćanja
  • Promet čekova: pregled nerealizovanih čekova, pregled prometa po čekovima
  • Platne kartice: spisak platnih kartica, promet po platnim karticima u zemlji i inostranstvu

Hal E-Bank/Web Corporate

Namijenjen je :

 • Podršci za udaljeno potpisivanje
 • Preduzećima sa stranim vlasnikom
 • Računovodstvenim servisima
 • Zaposlenima koji često putuju

Zasniva se na Internet pretraživaču. Autorizacija je obezbjeđena na dva načina:

 • Korisničko ime i Lozinka ili
 • Pametna kartica

Hal E-bank/WEB za preduzeća omugućava :

 • Platni promet u zemlji: pregled stanja i prometa na svim računima, arhiva plaćanja, priprema plaćanja i paketa
 • Udaljeno potpisivanje naloga
 • Priprema naloga za samostalne preduzetnike
 • Pregled prometa i stanja na platnim karticama

Hal E-Bank/SMS

Namijenjen je pravnim i fizičkim licima koje imaju potrebu za pravovremenim informacijama o stanju na transakcionom računu, uplatama itd,itd... Zasniva se na GSM terminalu (SMS protokol)

Hal E-bank/SMS omogućava :

 • Obavještenja o promjenama na računima
 • Informacije o stanju ili realizovanim transakcijama
 • Plaćanja na preddefinisane račune

Hal E-Bank/Cash Management

Namijenjen je preduzećima koja imaju više firmi kćerki u inostranstvu i žele da kroz jedan program upravljaju sredstvima na svim njihovim računima.

Hal E-bank/ International Cash Management pravnom licu omogućava upravljanje sa istim rješenjem elektronske banke na računima u bankama u inostranstvu preko usluga domaće banke. Banka rešenjem International Cash Management pruža klijentima globalno poslovanje i dodatne usluge boljeg upravljanja sa sredstvima na svim svojim računima.