• kenburns1

Hal E-Fakture za distribuciju e-faktura koriste sigurnosne i bezbjedne, već postojeće e-banking kanale. Upravo iz tog razloga nije potrebno ulagati u skupa i nestandardna rješenja, jer elektronska banka nudi jednostavno izdavanje, prijem i arhiviranje elektronskih računa. Nadogradnja elektronske banke sa mogućnošću razmjene e-faktura donosi prednosti za sve učesnike.

Kontaktirajte nas i saznajte kako možete unaprijediti poslovanje! Kontaktirajte nas

U razmjeni elektronskih faktura učestvuju izdavaoci, primaoci i banke, preko informacionih sistema (ERP-a).

Rad sa kupcima

E-fakture omogućavaju izdavaocu optimizaciju troškova, poslovnih procesa i jednostavno zatvaranje izdatih računa. Automatizacijom procesa, brži je i proces slanja samih faktura.

Rad sa dobavljačima

Primalac, koji je pravno lice, takođe može lako, prije plaćanja, da uveze fakturu u svoj informacioni sistem (ERP) i izvrši likvidaciju. Ručno unošenje faktura nije potrebno, a kvalitet podataka je regulisan standardom ISO 20022.

 
Banke

Banka, kao treći učesnik, uvođenjem e-faktura svojim klijentima osigurava širi spektar usluga i na taj način povećava obim poslovanja i zadovoljstvo klijenata.

ERP

Razvojem i prodajom modula za izvoz i prijem e-faktura u Vašem ERP sistemu, Vašim klijentima smanjujete troškove, povećavate produktivnost i povećavate efikasnost u svakodnevnom radu.