Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više
Featured

Upustva za obnovu digitalne potvrde (certifikata)

Referentni broj članka AA-01071 0.9 Rating / 91 Glasači

Obnovu digitalne potvrde možete uraditi OVDJE.

Narudžbu za obnovu je moguće podnijeti preko pretraživača Internet Explorer 10 ili novijoj verziji, Mozilla Firefox i Google Chrome.


Korak 1
U čitač stavite pametnu karticu ili USB ključ i kliknite na POKRENI.

Korak 2
Otvori se prozor za izbor digitalne potvrde. Izaberite odgovarajuću digitalnu potvrdu i potvrdite sa OK.

Korak 3
U slijedeći prozor upišite vaš PIN kod s kojim ulazite u elektronsko bankarstvo i kliknite na  Verify my identity.

Korak 4 *(pogledajte napomene)
Otvori se prozor IZABERITE MEDIJ DIGITALNE POTVRDE u kojem kliknete na medij na kojem želite dobiti novi certifikat.

Korak 5.1 *(pogledajte napomene)
Otvori se prozor u kojem:
  • Provjerite ID/JIB broj preduzeća
  • Izaberite da li ste PDV obveznik klikom na Da ili Ne i kliknite na POTVRDI.

Korak 5.2**(pogledajte napomene)

Otvori se prozor u kojem:

  • Upišete ID/JIB broj preduzeća
  • Izaberite da li ste PDV obveznik klikom na Da ili Ne i kliknite na POTVRDI.

Korak 6*(pogledajte napomene)

Otvori se prozor o Potvrdi da je zakoniti zastupnik upoznat sa narudžbom nove digitalne potvrde. Kliknite na kvadratić pored *Lično izjavljujem da je zakoniti zastupnik upoznat sa elektronskom narudžbom nove digitalne potvrde i kliknite na POTVRDI.


Korak 7
Otvori se prozor u kojem provjerite da li je tačan e-mail, ako nije možete ga promijeniti, ako ga nema obavezno ga napišite, .Nakon toga kliknite na POTVRDI.

Korak 8
Otvori se prozor u kojem upišete telefonski broj, ovaj podatak nije obavezan. Kliknite na POTVRDI.

Korak 9.1 **(pogledajte napomene)
Otvori se prozor u kojem provjerite podatke koje ste popunili tokom narudžbe, potvrdite narudžbu klikom na  NARUČI.

Korak 9.2 *(pogledajte napomene)
Otvori se prozor u kojem provjerite podatke koje ste popunili tokom narudžbe, potvrdite narudžbu klikom na  NARUČI.

Korak 10
Otvori se prozor u kojem predračun možete preuzeti u PDF formatu.

Postupak narudžbe je završen.

*Upustva važe samo za korisnike koji su postojeći medij (pametnu karticu ili USB ključ) već obnavljali (2. Obnova).

**Upustva važe samo za korisnike koji postojeći medij (pametnu karticu ili USB ključ) nisu prije obnavljali (Obnova na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu).


Oceni članek