Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više
Featured

Preuzimanje obnovljenog certifikata

Referentni broj članka AA-01070 3.05 Rating / 208 Glasači

Alat za preuzimanje obnovljenog certifikata možete preuzeti OVDJE.

Kratka upustva:

Korak 1
Program za preuzimanje možete pokrenuti klikom na RUN ili ga spasite na računar  klikom na SAVE.

Korak 2
Provjerite da li je kartica u čitaču ili USB ključ u računaru i potvrdite klikom na RUN.

Korak 3
Otvori se prozor Obnova digitalne potvrde. U tom prozoru možete promijeniti samo e-mail adresu. Za nastavak preuzimanja digitalne potvrde kliknite na OBNOVI.
  • Za dodatna upustva kliknite na Upustvo.

Korak 4
Prikaže se slijedeće obavještenje, potvrdite ga klikom na OK.

Korak 5
Otvori se prozor za unos PIN koda, upišite PIN kod i potvrdite ga klikom na Verify my identity.

Korak 6
Nakon uspješno završenog preuzimanja obnovljene digitalne potvrde pojavi se obavještenje koje potvrdite klikom na ZATVORI.

Korak 7

Postupak obnove je završen. Ponovno se otvori prozor sa podacima o korisniku, te stara i obnovljena digitalna potvrda, potvrdite klikom na ZATVORI.


Korak 8
Obnovljenu digitalnu potvrdu možete provjeriti u programu Nexus Personal (Start/Programi/Personal 4.X.X/Personal). Kliknete na View - Preferences - Card Readers - Empty Cache.

Korak 9
Pojavi se novi prozor, potvrdite klikom na OK.

Korak 10
Nakon ovoga uradite dvoklik na Electronic ID.

Korak 11

Obnovljena potvrda označena je sa brojem 2.Oceni članek