Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Dodavanje novog računa u Hal E-Bank / dodavanje nove banke

Referentni broj članka AA-00906 0.15 Rating / 69 Glasači

Pogledajte video uputstvo


Ukoliko želite da dodate novi račun u Hal E-Bank, potrebno je da u vašoj banci podnesete zahtjev za dodavanje računa kroz Hal E-Bank i definirate ovlaštenja za taj račun.

Kada banka završi administraciju, obavjestit će vas o tome i tada ćete moći da dodate vaš račun kroz Hal E-Bank.
Da biste dodali novi račun, potrebno je da uradite slijedeće:

Korak 1:

U gornjem dijelu programa Hal E-Bank, kliknite na račun (1).
Otvorit će se padajući meni sa spiskom računa.
Kliknite na opciju Dodaj račun


Korak 2:

Otvorit će se prozor sa izborom banke.
Označite banku u kojoj imate račun, a koji želite dodati u Hal E-Bank (1).
Kliknite na dugme Poveži se (2).


Korak 3:

Otvorit će se prozor za unos PIN koda.
Unesite PIN kod (1).
Kliknite na dugme U redu (2).
Na ovaj način ćete dodati novi račun u Hal E-Bank.


Greška:
Ukoliko se prikaže greška Podatke o korisniku nije moguće obnoviti, nastavak nije moguć , provjerite slijedeće::
  • Ukoliko niste, banci dostavite Izvoz certifikata.(1).
  • Provjerite povezivanje sa serverom e-banke: Testiranje povezivanja sa e-bankom.(2).
  • Provjerite sa vašom bankom da li ste dostavili potpunu dokumentaciju.
  • Provjerite sa vašom bankom da li vas je banka administrirala.
  • Ukoliko ste ispunili sve preduslove, kontaktirajte korisničku podršku (3).Oceni članek