Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Želim nadograditi Personal E-Bank na Corporate E-Bank

Referentni broj članka AA-00753 0.4 Rating / 83 Glasači

Hal E-Bank/Corporate

Namijenjen je većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mjesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-bank/ Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-Bank/Personal. Razlika između programa je u tome da Hal E-Bank/Personal radi na lokalnoj bazi podataka istog računara, na kome stoji sam program dok Corporate radi sa centralnom relacionom bazom podataka DB2. Do te baze imaju pristup sva radna mjesta tako da svi imaju pristup do istih podataka, ali do različitog nivoa koji je određen ovlaštenjima na pametnoj kartici.


PREDNOSTI KORIŠĆENJA HAL E-BANK/CORPORATE: 
  • korisnici sa više klijentskih računara vide zajedničke podatke o platnom prometu
  • dijeljenje ovlaštenja na pripremu, potpisivanje i slanje
  • zajednički Imenik poslovnih partnera i njihovih računa
  • zajednička Priprema, Slanje, Pregled i Arhiva
  • održavanje baze podataka se radi samo na jednom mjestuOceni članek