Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Preduslovi za rad Hal E-Bank

Referentni broj članka AA-00680 0.35 Rating / 83 Glasači

OSNOVNI PREDUSLOVI ZA RAD SA HAL E-BANK

Za rad sa Hal E-Bank potrebni su vam:

 1. Računar sa instaliranim i funkcionalnim operativnim sistemom Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10.
  Pročitajte više o ukidanju podrške za Windows XP OVDJE.
 2. Instalacioni disk ili instalaciona folder Hal E-Bank,
 3. Digitalna potvrda izdana od Halcom d.o.o. Sarajevo,
 4. Program za čitanje certifikata, Nexus Personal,
 5. Veza sa serverom e-banke (stalna ili Dial-up internet veza),
 6. Ako vam je certifikat izdat na pametnoj kartici, potreban vam je ispravno priključen, instaliran i funkcionalan čitač pametnih kartica,
 7. Sklopljen ugovor sa bankom o poslovanju preko Hal E-Bank rješenja.

1. RAČUNAR

1.1 HARDVERSKI ZAHTJEVI


WIN Vista
Win 7, 8, 8.1, 10
Procesor Minimalno: 800 MHz
Preporučeno: 2 GHz, 32-bit
Minimalno: 1 GHz
Preporučeno: 2 GHz, 32-bit
Sistemska memorija
Minimalno: 512 MB
Preporučeno: 1 GB
Minimalno: 1 GB
Preporučeno: 2 GB
Hard disk
Minimalno: 200 MB
Preporučeno: 1 GB
Minimalno: 200 MB
Preporučeno: 1 GB
Rezolucija ekrana
Minimalno: 800x600 Minimalno: 800x600
Dodatni zahtjevi
CD-ROM ili DVD-ROM jedinica ili omogućen pristup takvoj jedinici na lokalnoj mreži
Internet veza. U slučaju povezivanja preko modema, potrebno je da modem podržava brzinu prenosa najmanje 14.400 bps, ali se preporučuje stalna veza (LAN).
Slobodan port (ulaz) za čitač pametnih kartica.

1.2 SOFTVERSKI ZAHTJEVI

Za podešavanje softverskih zahtjeva, potrebne su odgovarajuće dozvole za podešavanje, ili je potrebna prisutnost sistemskog administratora. Preporuka je da se podešvanje vrši sa isključenom antivirusnom zaštitom.

 • Nezavisno od načina povezivanja, veza sa internetom mora biti stabilna, za ispravno funkcionisanje Hal E-Bank. Ako se koristi dial-up veza sa internetom, korisnik je mora sam podesiti, tako da ima nesmetan pristup internetu.
 • Modem, miš i čitač pametnih kartica moraju biti podešeni na različitim IRQ kanalima (Interrupt request).
 • Instaliran i funkcionalan internet pretraživač Microsoft Internet Explorer verzije 9.0 ili noviji.
 • Instaliran i funkcionalan Adobe Acrobat Reader ili Adobe Acrobat X verzije 10.0 ili noviji kompatibilni čitač PDF dokumenata.
 • Podešena vremenska zona ("Time Zone") na GMT+1.
 • Podešena (ne nužno i podrazumjevana / "default") podrška za B/H/S jezik ("Regional Settings - B/H/S Latin") na radnim stanicama.

2. INSTALACIJA HAL E-BANK

 • Program Hal E-Bank/Personal možete dobiti na CD-u od vaše banke ili preuzeti sa naše internet stranice. Instalacija i uputstva za instalaciju nalaze se na internet stranici podrške.
 • Za Hal E-Bank/Corporate, pogledajte sve preduslove OVDJE.

3. DIGITALNA POTVRDA IZDANA OD HALCOM D.O.O. SARAJEVO

Digitalnu potvrdu, izdanu od strane Halcoma možete naručiti od  banke kod koje imate otvoren račun.

4. PROGRAM ZA ČITANJE CERTIFIKATA, NEXUS PERSONAL

Potrebno je instalirati program za čitanje certifikata, Nexus Personal (za Windows Vista/7/8/8.1).
Instalaciju i uputstva možete pronaći OVDJE.

5. VEZA SA SERVEROM E-BANKE

Za prijem/slanje podataka sa E-Bank serverom, potrebno je otvoriti port 3600 na vašem računaru, za povezivanje sa E-Bank serverom. Upustva za provjeru možete pronaći OVDJE.

6. ČITAČ PAMETNIH KARTICA

Ako vam je sertifikat izdat na pametnoj kartici, potreban vam je ispravno priključen, instaliran i funkcionalan čitač pametnih kartica.
Halcom pruža podršku za Omnikey čitače pametnih kartica. Drajvere i uputstva možete pronaći OVDJE.
Ukoliko se koristi neki drugi model čitača pametnih kartica, korisnik mora sam ispravno instalirati i podesiti čitač, tako da je funkcionalan za čitanje  certifikata.


Oceni članek