Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Razlika između Personal E-Bank i Corporate E-Bank

Referentni broj članka AA-00679 0.15 Rating / 73 Glasači

Hal E-Bank/Personal

Namijenjen je preduzećima koja imaju jedno radno mjesto za rad sa elektronskom bankom.

Korisnik (pravno lice ili preduzetnik) može imati više ovlaštenih lica za rad sa Hal E-Bank/Personal,ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na jednom PC-u.

Svaka ovlaštena zaposlena osoba se prilikom otvaranja programa prijavljuje u sistem pomoću svoje personalizovane pametne kartice. Na osnovu ovlaštenja, dodjeljenih od strane preduzeća za određeni račun vlasnik pametne kartice dobija dozvolu za rad samo sa onim funkcijama, za koje je ovlašten.

Povezivanje sa bankom vrši se prema izboru: preko interneta, pozivne linije ili iznajmljene linije.

Osvježavanje programa vrši se preko interneta (download).

Glavne funkcije rješenja:
Korisnik može, na svim računima za koje je ovlašten, da:

 • pregleda stanje na računima i vrši transakcije
 • priprema, autorizuje i šalje platne naloge (pojedinačno ili u paketu) u elektronsku banku
 • priprema plaćanja u domaćem prometu, u platnom prometu sa inostranstvom, prima i šalje e-fakture
 • priprema platne naloge sa valutom u budućnosti
 • opoziva platne naloge i šalje reklamacije u banku
 • dostupa do imenika komitenata i banaka
 • pregleda platne naloge i dostupa do arhive poslatih platnih naloga
 • štampa sve ili pojedinačan platni nalog
 • šalje i prima poruke sa svojom bankom 

 

Hal E-Bank/Corporate

Namijenjen je većim preduzećima, koja žele da imaju više radnih mjesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-bank/ Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-Bank/Personal. Razlika između programa je u tome da Hal E-bank/Personal radi na lokalnoj bazi podataka istog računara, na kome stoji sam program dok Corporate radi sa centralnom relacionom bazom podataka DB2. Do te baze imaju pristup sva radna mjesta tako da svi imaju pristup do istih podataka, ali do različitog nivoa koji je određen ovlaštenjima na pametnoj kartici.


PREDNOSTI KORIŠTENJA HAL E-BANK/CORPORATE:
 • korisnici sa više klijentskih računara vide zajedničke podatke o platnom prometu
 • dijeljenje ovlaštenja na pripremu, potpisivanje i slanje
 • zajednički Imenik poslovnih partnera i njihovih računa
 • zajednička Priprema, Slanje, Pregled i Arhiva
 • održavanje baze podataka se radi samo na jednom mjestu  Oceni članek