Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Programski i mašinski zahtjevi ( preduslovi ) za Corporate E-Bank

Referentni broj članka AA-00678 0.45 Rating / 86 Glasači

Višekorisničku verziju, Hal E-Bank/Corporate, moguće je instalirati u lokalnoj mreži tako da svi Hal E-Bank korisnici koriste zajedničku bazu podataka, po principu klijent /server.

IBM DB2 zajedničku bazu podataka obično instaliramo na baznom serveru ili na posebnom računaru, koji ima ulogu servera. Na njemu je potrebno instalirati programski paket servera IBM DB2 baze podataka, a na radne stanice - korisnike, IBM DB2 klijenta.

Za rad sa HAL E-BANK / Corporate-om korisnik mora imati:
 • Bazni server za zajedničku (centraliziranu) bazu podataka,
 • Umrežene računare - RADNE STANICE i BAZNI SERVER,
 • Ispravno podešene parametre operativnog sistema,
 • Obezbjeđenu komunikaciju i dovoljnu brzinu protoka podataka po traženim portovima između radnih stanica i baznog servera,
 • Čitače pametnih kartica i pametne kartice, koje su ovlaštene od strane banke,
 • Internet vezu.

1. Potrebni uslovi za BAZNI SERVER:

 • Najmanje 1 GB prostora na hard disku za instalaciju.
 • Za podatke koji se skladište potrebno je obezbijediti dodatni prostor (za 5000 transakcija približno je potrebno 20Mb prostora).
 • Veličina memorije koja odgovara operativnom sistemu:
  • Minimum Windows Vista/7: preporčeno1 GB RAM-a i, za svakog dodatno povezanog DB2 klijenta, dodatnih 4MB RAM memorije.
 • CD-ROM jedinica (čitač medija) ili omogućen pristup do CD-ROM jedinice u lokalnoj mreži.
 • Preporučena veličina memorije takođe zavisi od ostalih aplikacija koje se izvršavaju na baznom serveru. Glavni uslov je da bazni server ima na raspolaganju toliko memorije da ne koristi disk kao memoriju (Swap).
 • Podrška TCP/IP protokolu.
 • Statička IP adresa unutar lokalne mreže.
 • Ime računara mora da sadrži samo alfanumeričke znakove (brojke i slova).

Dodatno, pogledajte IBM DB2 dokumentaciju:


2. Potrebni uslovi za RADNU STANICU:

 • Najmanje 600 MB prostora na hard disku.
 • Veličina memorije koja odgovara operativnom sistemu:
  • Minimum Windows Vista/7: preporučeno 1 GB RAM-a.
 • CD-ROM jedinica (čitač medija) ili omogućen pristup do CD-ROM jedinice u lokalnoj mreži.
 • Podrška TCP/IP protokolu.
 • Komunikacioni port u zavisnosti od tipa priključka čitača pametnih kartica (u većini slučajeva USB).
 • Otvoren port 3600 za komunikaciju sa e-bank serverom.
 • Halcom pametna kartica i čitač pametnih kartica.
 • Minimalna rezolucija monitora 1024 X 768 piksela.
 • Instaliran internet pretraživač Microsoft Internet Explorer 7 ili noviji.
 • Instaliran Adobe Acrobat ili Adobe Acrobat Reader verzije 7.0 ili noviji.

Dodatno, pogledajte IBM DB2 dokumentaciju:


3. Ostali uslovi i potrebna podešavanja (važe za radne stanice i bazni server):

 • Instalacija zahtjeva administratorska prava na windows nalogu.
 • Postavljena vremenska zona na računarima (»Time Zone«): GMT+1.
 • Kodna stranica (»Regional Settings«) postavljena na B/H/S Latin.
 • Isključiti antivirusne i firewall programe, kao i UAC (Win 2008/Vista/7) tokom instalacije.
 • »Environment Variables« koje je potrebno dodati (tabela ispod):
  Variable name
  DB2COUNTRY DB2CODEPAGEDB2SOURCEPAGE
  Variable value
  387
  1250
  1250
 • Obezbjediti nesmetanu komunikaciju i dovoljnu brzinu protoka podataka (ne preporučujemo korištenje dial-up konekcije) po portu 50000 (i, eventualno 50001) između radnih stanica (DB2 klijenti) i baznog servera (na kom je instalirana IBM DB2 baza podataka).
 • Pristup do definiranog dijeljenog foldera putem windows explorer-a.

Oceni članek