Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više
Featured

Savjeti za sigurnu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Referentni broj članka AA-00658 1.25 Rating / 119 Glasači

Elektronska banka Hal-Ebank koristi napredne tehničke metode za identifikaciju korisnika, sigurnost podataka i transakcija ali učinkovitost tehničke zaštite zavisi i od vašeg ponašanja i poštovanja preporuka za sigurno korištenje elektronskog bankarstva.

Da bi spriječili moguće pokušaje napada molimo vas da preventivno poštujete sva sigurnosna pravila koja su navedena :

  • Karticu ili USB ključ za pristup elektronskom bankarstvu držite u čitaču ili USB portu samo kada koristite elektronsku banku( prilkom ulaska u program, potpisivanja naloga, slanja naloga i osvježavanja stanja).
  • Nakon završetka upotrebe elektronske banke, zatvorite program, a karticu ili USB ključ izvadite iz čitača i pohranite na sigurno mjesto.
  • Računar na kojem koristite elektronsku banku, nakon završenog radnog vremena ugasite.
  • PIN kod treba biti poznat samo vlasniku kartice ili USB ključa.
  • Karticu ili USB ključ i PIN kod nemojte držati zajedno.
  • Vlasnik kartice ili USB ključa bi trebao mijenjati PIN kod mjesečno ili po potrebi.

Dodatna opšta upozorenja korisnicima elektronske banke:

  • Pobrinite se da su na vašem računaru instalirane zadnje sigurnosne postavke i odgovarajući antivirusni programi.
  • Ne otvarajte e-mail i priloge nepoznatih pošiljaoca.
  • Ne otvarajte e-mail ili priloge sa neobičnim sadržajima čak i ako dolaze sa poznatih adresa.
  • Ne instalirajte programe sa neprovjerenih izvora.
  • PIN kod ili bilo koji drugi povjerljivi podatak ne odajite drugim osobama ni na koji način (direktno, telefonski, putem e-maila ili putem interneta).

Oceni članek