Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Kako mogu provjeriti da li je certifikat obnovljen

Referentni broj članka AA-00653 0 Rating / 46 Glasači
Obnovljenu digitalnu potvrdu možete provjeriti u programu Nexus Personal ili Smart Trust.
Korak 1:

Pronađite ikonicu Nexus Personal (donji desni ugao, pored sata) i pokrenite je lijevim dvoklikom miša.


Korak 2:

Otvoriće se prozor Nexus Personal u kojem uradite dvoklik na „Electronic ID“.


Korak 3:

U polju Certificates pogledajte da li imate obnovljeni certifikat, obnovljena potvrda označena je sa brojem 2.Oceni članek