Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Upustvo za podešavanje programa Adobe Acrobat Reader za digitalno potpisivanje

Referentni broj članka AA-01519 0 Rating / 7 Glasači
Prije digitalnog potpisivanja * PDF dokumenta, potrebno je prilagoditi postavke u programu Adobe Acrobat Reader na sljedeći način:

Korak 1:

Otvorite Adobe Acrobat Reader. Odaberite "Edit" (Uredi) na vrhu, a zatim "Preferences ..." (Postavke) na dnu.

Korak 1

Korak 2:

Izaberite “Security (Enhanced)”. Odstranite kvakicu kod “Enable Protected Mode at startup” i kod “Enable Enhanced Security”. Potvrdite s klikom na “OK”.

Korak 1

Korak 3:

Sada je potrebno zatvoriti program. Na vrhu izaberite “File” i na dnu “Exit Application”.

Korak 1

Korak 4:

Ponovo pokrenite program Adobe Acrobat Reader i na vrhu izaberite “Edit”, zatim “Preferences…” kao u prvom koraku. Izaberite “Signatures” i u dijelu Identities & Trusted Certificates “More…”

Korak 1

Korak 5:

Izaberite “PKCS#11 Modules and Tokens” i “Attach Module”.

Korak 1

Korak 6:

Postavite putanju “C:\Program Files (x86)\Personal\bin” i odaberite “personal.dll”. Otvorite klikom na “Open”.

Korak 1

Korak 7:

Prikazane postavke zatvorite klikom na x u desnom gornjem uglu.

Korak 1

Korak 8:

Potvrdite postavke klikom na “OK”.

Korak 1


Oceni članek