Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Politika, sertifikati i procedura rada sertifikacionog tela

Referentni broj članka AA-01515 1.35 Rating / Glasači

Politike i procedure rada pružaoca usluga od poverenja za sertifikate izdate nakon 11.07.2019.

Izmena profila korisničkih sertifikata –dodavanje AR ID BROJA u CN

Politike i procedure rada pružaoca usluga od poverenja za sertifikate izdate nakon 01.07.2019.

SertifikatiHalcom BG CA

Root - Halcom BG Root CA
Intermediate za pravna lica - Halcom BG CA PL e-signature
Intermediate za fizička lica - Halcom BG CA FL e-signaturePolitika, sertifikati i procedura rada sertifikacionog tela za sertifikate izdate nakon 22.08.2017.

SertifikatiHalcom BG CA

Root - Halcom BG CA
Intermediate za pravna lica - Halcom BG CA PL 3
Intermediate za fizička lica - Halcom BG CA FL 3


Politika,sertifikati i procedura rada sertifikacionog tela za sertifikate izdate nakon 18.12.2015.

SertifikatiHalcom BG CA

Root -  Halcom BG CA
Intermediate za pravnalica - Halcom BG CA PL
Intermediate za fizičkalica -  Halcom BG CA FLPolitika i procedura rada sertifikacionog tela za sertifikate izdate nakon 1.8.2014.


Politika i procedura rada sertifikacionog tela za sertifikate izdate do 31.7.2014.


Oceni članek