Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Registar opozvanih digitalnih potvrda

Referentni broj članka AA-01495 0 Rating / 49 Glasači


Spisak opozvanih potvrda (CRL), digitalno potpisanih sa strane Halcom-CA:

CRL za poslovne subjekte:

CRL za fizičke osobe: 


Oceni članek