Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Nadgradnja programa Corporate E-Bank

Referentni broj članka AA-01100 0 Rating / 82 Glasači
Korak 1
Novu verziju Corporate E-Bank možete preuzeti OVDJE.

Korak 2
Pokrenite instalaciju, kliknite na RUN.

Korak 3
Ukoliko se pojavi prozor da je Personal E-Bank već instaliran na računaru potvrdite obavijest klikom na Yes.

Korak 4
U slijedećem prozoru potvrdite početak instalacije klikom na Next.

Korak 5
Pročitajte License Agreement i potvrdite ga klikom na Yes.

Korak 6
Otvori se prozor sa izborom tipa instalacije, opcija Upgrade je već podešena, kliknite na Next.


Korak 7

Kliknite na Next i sačekajte da se program instalira.


Korak 8
Završetak instalacije potvrdite klikom na Finish.


Oceni članek