Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više
Featured

Nadgradnja programa Personal E-Bank

Referentni broj članka AA-01099 0.2 Rating / 85 Glasači

Pogledajte video uputstvo

Korak 1
Novu verziju Personal E-Bank možete preuzeti OVDJE. (Preuzimanje instalacije preko Google Chrome-a više nije moguće. Preporučeni pretraživači za preuzimanje instalacije su Internet Explorer ili Microsoft Edge).

Korak 2
Pokrenite instalaciju, kliknite na RUN.

Korak 3
Ukoliko se pojavi prozor da je Personal E-Bank već instaliran na računaru potvrdite obavijest klikom na Yes.

Korak 4
U slijedećem prozoru potvrdite početak instalacije klikom na Next.

Korak 5
Pročitajte License Agreement i potvrdite ga klikom na Yes.

Korak 6
Otvori se prozor sa izborom tipa instalacije, opcija Upgrade je već podešena, kliknite na Next.

Korak 7

Kliknite na Next i sačekajte da se program instalira.


Korak 8
Završetak instalacije potvrdite klikom na Finish.Oceni članek