Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više
Politika Halcom CA 3 : Halcom BA

Politika Halcom CA 3

AA-00664

Politika Halcom d.o.o. Sarajevo CA 3