Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više
Obnova na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu : Halcom BA

Obnova na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu

AA-00650

Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva, kojim istekne trogodišnja važnost digitalne potvrde, dostupna je jednostavna obnova digitalne potvrde na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu na period od tri godine.

• Obnovljena digitalna potvrda važit će slijedeće tri godine, ali nema garancijskog roka. Garancija se ne odnosi na medij, na kojeg preuzimate potvrdu.

• Cijena obnovljene digitalne potvrde iznosi 80,15 KM (s PDV-om).

• Obnova nije moguća, ako su se promijenili podaci koji su navedeni u certifikatu (npr. naziv preduzeća ili imaoca).

Prvu obnovu digitalne potvrde JEDNA ZA SVE napravite u tri koraka:

1. Narudžba
2. Plaćanje
3. Preuzimanje

Postupak narudžbe možete pokrenuti OVDJE.