Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više
Naručivanje usluga ( narudžbenica instalacija / obuka ) : Halcom BA

Naručivanje usluga ( narudžbenica instalacija / obuka )

AA-01487

Pored tehničke pomoći, klijentima nudimo usluge instalacija Corporate E-Bank i B2B E-Bank, kao i obuke na terenu. Instalacije i obuke vrše zaposleni u Halcom d.o.o. Sarajevo.