Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Obnova certifikata(8)
1. Upustva za obnovu digitalne potvrde (certifikata)

Featured Obnovu digitalne potvrde možete uraditi OVDJE. Narudžbu za obnovu je moguće podnijeti preko pretraživača Internet Explorer 10 ili novijoj verziji, Mozilla Firefox i Google Chrome. Korak 1 U čitač stavite pametnu karticu ili USB ključ i kliknite na…

Pročitaj više
2. Preuzimanje obnovljenog certifikata

Featured Alat za preuzimanje obnovljenog certifikata možete preuzeti OVDJE. Kratka upustva: Korak 1 Program za preuzimanje možete pokrenuti klikom na RUN ili ga spasite na računar klikom na SAVE. Korak 2 Provjerite da li je kartica u čitaču ili USB ključ u računaru…

Pročitaj više
3. Kako da aktiviram novu karticu/USB ključ?

Featured 1. Instalacija - Nexus Personal 4Korak 1:Nexus Personal možete preuzeti OVDJE. Pokrenite instalaciju koja sve radi po automatizmu i ne morate ništa raditi prije i u toku same instalacije. Ukoliko vam se nakon instalacije/ažuriranja, u bijelom polju Nexus…

Pročitaj više
4. 2. Obnova - narudžba na novoj pametnoj kartici ili USB ključu

Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva Jedna za sve, koji su na postojećem mediju već uradili obnovu digitalnog certifikata, ponovna obnova na postojećoj kartici ili USB ključu nije moguća. Zbog toga je moguće uraditi jednostavnu obnovu naručivanjem…

Pročitaj više
5. Certifikat je obnovljen, ali još uvijek javlja poruku da će isteći

To se dešava zbog toga što aplikacija koristi prvi važeći certifikat, sve dok važi. Nakon što istekne stari certifikat automatski prelazi na rad sa novim. Upustvo za provjeru da li je certifikat obnovljen možete naći OVDJE.

Pročitaj više
6. Kako mogu provjeriti da li je certifikat obnovljen

Obnovljenu digitalnu potvrdu možete provjeriti u programu Nexus Personal ili Smart Trust. Korak 1: Pronađite ikonicu Nexus Personal (donji desni ugao, pored sata) i pokrenite je lijevim dvoklikom miša. Korak 2: Otvoriće se prozor Nexus Personal u kojem…

Pročitaj više
7. Kada obnova certifikata nije moguća?

Obnova digitalne potvrde nije moguća:•Ako je validnost digitalne potvrde istekla•Ako su promijenjeni podaci koji se nalaze na digitalnoj potvrdi•naziv preduzeća•ID/JIB broj preduzeća•ime i prezime ovlaštene osobe

Pročitaj više
8. Obnova na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu

Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva, kojim istekne trogodišnja važnost digitalne potvrde, dostupna je jednostavna obnova digitalne potvrde na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu na period od tri godine. • Obnovljena digitalna potvrda…

Pročitaj više