Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Korištenje i problemi u radu sa elektronskom bankom(14)
1. Kako da opozovem poslane naloge

Opoziv naloga kroz program Hal E-bank moguć je samo za naloge sa datumom valute u budućnosti, u suprotnom trebate se obratiti banci. Da biste opozvali naloge kroz Hal E-Bank, potrebno je da uradite slijedeće: Korak 1 Nalozi se opozivaju iz mape Arhiva(1)…

Pročitaj više
2. Prilikom pokretanja program javi da "Upotrebljena kartica nema pristupa do postojećih računa"

Upozorenje se javi prilikom prve prijave na novo instalirani program ili u program pristupate sa novom ili obnovljenom digitalnom potvrdom. Upozorenje potvrdite sa OK. Iz liste banaka izaberite banku s kojom poslujete i kliknite na Poveži se. Otvorit će…

Pročitaj više
3. Dodavanje novog računa u Hal E-Bank / dodavanje nove banke

Pogledajte video uputstvo Ukoliko želite da dodate novi račun u Hal E-Bank, potrebno je da u vašoj banci podnesete zahtjev za dodavanje računa kroz Hal E-Bank i definirate ovlaštenja za taj račun. Kada banka završi administraciju, obavjestit će vas…

Pročitaj više
4. Šta je Hal E-Bank

Hal E-Bank je porodica savremenih softverskih proizvoda za podršku elektronskog bankarstva. Hal E-Bank podržava rad sa više banaka i više naloga za više preduzeća.Sa Hal E-Bank, možete:Raditi transfer sredstava,Vidjeti status svojih računa,Slati…

Pročitaj više
5. Spisak banaka koje koriste Halcom

Bosna i Hercegovina • ASA banka • Intesa Sanpaolo Banka • Komercijalna banka • Komercijalno-investiciona banka • NLB Banka Banja Luka • NLB banka Sarajevo • Nova banka

Pročitaj više
6. Čitač kartica ne čita karticu (nema veze sa karticom ili USB ključem)

Korak 1 Provjerite da li je čitač uključen tj.da li svijetli zeleno svjetlo na njemu. Korak 2 Provjerite da li su pravilno instalirani drajveri za čitač pametnih kartica. To ćete ustanoviti tako što na Vašem računaru otvorite Device Manager (desni…

Pročitaj više
7. Dobivam poruku: " Podatke o korisniku nije moguće obnoviti ..."

Prije nego što počnete, testirajte povezivanje sa e-bankom. MOGUĆI UZROK RJEŠENJE Internet ne radi. Proverite internet vezu tako što ćete otvoriti neku stranicu koju do sada niste otvarali. Nije moguće povezivanje sa e-bankom po portu 3600. Obratite…

Pročitaj više
8. Dobivam poruku: " Greška kod slanja dokumenata ..."

Prije nego što počnete, provjerite povezivanje sa e bankom. MOGUĆI UZROKRJEŠENJEInternet ne radi.Provjerite internet vezu tako što ćete otvoriti neki sajt koji do sada niste otvarali.Nije moguće povezivanje sa e-bankom po portu 3600.Obratite se sektoru…

Pročitaj više
9. Šta da radim sa sivim nalozima koji nisu poslati ?

Kada u toku slanja naloga ka e-banci dođe do prekida u komunikaciji sa serverom e-banke, nalozi ostaju u mapi Otprema i obojeni su sivom bojom.Prije svega, MORATE PROVJERITI SA VAŠOM BANKOM DA LI JE TAJ NALOG VAŠA BANKA PRIMILA U OBRADU. Korak 1 Označite…

Pročitaj više
10. U aplikaciji se pojavljuju znakovi umjesto slova šđžčć

Korak 1: Kliknite na Start u donjem lijevom dijelu monitora (1).Kliknite na Control Panel (2). Korak 2: Otvorit će se Control Panel.Ukoliko je potrebno, prebacite na View by: Large Icons (1).Pronađite ikonicu Region and Language i otvorite je (2). Korak…

Pročitaj više