Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Korištenje i problemi u radu sa elektronskom bankom(15)
1. Kako da opozovem poslane naloge

Opoziv naloga kroz program Hal E-bank moguć je samo za naloge sa datumom valute u budućnosti, u suprotnom trebate se obratiti banci. Da biste opozvali naloge kroz Hal E-Bank, potrebno je da uradite slijedeće:Korak 1Nalozi se opozivaju iz mape Arhiva(1)…

Pročitaj više
2. Prilikom pokretanja program javi da "Uptrebljena kartica nema pristupa do postojećih računa"

Upozorenje se javi prilikom prve prijave na novo instalirani program ili u program pristupate sa novom ili obnovljenom digitalnom potvrdom. Upozorenje potvrdite sa OK. Iz liste banaka izaberite banku s kojom poslujete i kliknite na Poveži se. Otvorit će…

Pročitaj više
3. Dodavanje novog računa u Hal E-Bank / dodavanje nove banke

Pogledajte video uputstvoUkoliko želite da dodate novi račun u Hal E-Bank, potrebno je da u vašoj banci podnesete zahtjev za dodavanje računa kroz Hal E-Bank i definirate ovlaštenja za taj račun.Kada banka završi administraciju, obavjestit će vas…

Pročitaj više
4. Šta je Hal E-Bank

Hal E-Bank je porodica savremenih softverskih proizvoda za podršku elektronskog bankarstva. Hal E-Bank podržava rad sa više banaka i više naloga za više preduzeća.Sa Hal E-Bank, možete:Raditi transfer sredstava,Vidjeti status svojih računa,Slati…

Pročitaj više
5. Spisak banaka koje koriste Halcom

Bosna i Hercegovina • ASA banka • Intesa Sanpaolo Banka • Komercijalna banka • Komercijalno-investiciona banka • NLB Banka Banja Luka • NLB banka Sarajevo • Nova banka

Pročitaj više
6. Čitač kartica ne čita karticu (nema veze sa karticom ili USB ključem)

Korak 1Provjerite da li je čitač uključen tj.da li svijetli zeleno svjetlo na njemu.Korak 2Provjerite da li su pravilno instalirani drajveri za čitač pametnih kartica. To ćete ustanoviti tako što na Vašem računaru otvorite Device Manager (desni klik…

Pročitaj više
7. Dobivam poruku: " Podatke o korisniku nije moguće obnoviti ..."

Prije nego što počnete, testirajte povezivanje sa e-bankom. MOGUĆI UZROK RJEŠENJE Internet ne radi. Proverite internet vezu tako što ćete otvoriti neku stranicu koju do sada niste otvarali. Nije moguće povezivanje sa e-bankom po portu 3600. Obratite…

Pročitaj više
8. Dobivam poruku: " Greška kod slanja dokumenata ..."

Prije nego što počnete, provjerite povezivanje sa e bankom. MOGUĆI UZROKRJEŠENJEInternet ne radi.Provjerite internet vezu tako što ćete otvoriti neki sajt koji do sada niste otvarali.Nije moguće povezivanje sa e-bankom po portu 3600.Obratite se sektoru…

Pročitaj više
9. Testiranje Povezivanja sa E-Bankom

Da biste testirali povezivanje sa e-bankom, potrebno je da uradite slijedeće: Korak 1:Kliknite desnim klikom miša na CheckEbankConn.exe.Izaberite opciju Save link as. Korak 2:Otvorit će se prozor gdje treba da izaberete putanju gdje želite sačuvati instalaciju.U…

Pročitaj više
10. Šta da radim sa sivim nalozima koji nisu poslati ?

Kada u toku slanja naloga ka e-banci dođe do prekida u komunikaciji sa serverom e-banke, nalozi ostaju u mapi Otprema i obojeni su sivom bojom.Prije svega, MORATE PROVJERITI SA VAŠOM BANKOM DA LI JE TAJ NALOG VAŠA BANKA PRIMILA U OBRADU. Korak 1 Označite…

Pročitaj više