Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Digitalna potvrda (certifikat)(19)
1. Preuzimanje obnovljenog certifikata

Featured Alat za preuzimanje obnovljenog certifikata možete preuzeti OVDJE.Kratka upustva:Korak 1Program za preuzimanje možete pokrenuti klikom na RUN ili ga spasite na računar klikom na SAVE.Korak 2Provjerite da li je kartica u čitaču ili USB ključ u računaru…

Pročitaj više
2. 2. Obnova - narudžba na novoj pametnoj kartici ili USB ključu

Featured Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva Jedna za sve, koji su na postojećem mediju već uradili obnovu digitalnog certifikata, ponovna obnova na postojećoj kartici ili USB ključu nije moguća. Zbog toga je moguće uraditi jednostavnu obnovu naručivanjem…

Pročitaj više
3. Politika Halcom CA 3

Featured Politika Halcom d.o.o. Sarajevo CA 3Javni dio unutrašnjih pravila Halcom Sarajevo CA 3

Pročitaj više
4. Savjeti za sigurnu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Featured Elektronska banka Hal-Ebank koristi napredne tehničke metode za identifikaciju korisnika, sigurnost podataka i transakcija ali učinkovitost tehničke zaštite zavisi i od vašeg ponašanja i poštovanja preporuka za sigurno korištenje elektronskog bankarstva.…

Pročitaj više
5. Obnova na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu

Featured Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva, kojim istekne trogodišnja važnost digitalne potvrde, dostupna je jednostavna obnova digitalne potvrde na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu na period od tri godine. • Obnovljena digitalna potvrda…

Pročitaj više
6. Deblokada kartice/USB ključa

Featured Da biste deblokirali karticu, potrebno je da uradite slijedeće: Korak 1:U slučaju da ste blokirali karticu potražite kovertu koju ste dobili od banke sa PIN i PUK kodom. Provjerite da li se broj kartice koju pokušavate odblokirati slaže sa brojem kartice…

Pročitaj više
7. Kako da aktiviram novu karticu/USB ključ?

Featured 1. Instalacija - Nexus Personal 4 Korak 1: Nexus Personal možete preuzeti OVDJE. Pokrenite instalaciju koja sve radi po automatizmu i ne morate ništa raditi prije i u toku same instalacije. Ukoliko vam se nakon instalacije/ažuriranja, u bijelom polju Nexus…

Pročitaj više
8. Politika, sertifikati i procedura rada sertifikacionog tela

Politike i procedure rada pružaoca usluga od poverenja za sertifikate izdate nakon 11.07.2019.Izmena profila korisničkih sertifikata –dodavanje AR ID BROJA u CNOpšta pravila rada pružaoca usluga od poverenja-CPSOpšta pravila za izdavanje kvalifikovanih…

Pročitaj više
9. Registar opozvanih digitalnih potvrda

Spisak opozvanih potvrda (CRL), digitalno potpisanih sa strane Halcom-CA: CRL za poslovne subjekte: HALCOM CA PO e-signature 1 HALCOM ROOT CERTIFICATE AUTHORITY CRL za fizičke osobe: HALCOM CA FO e-signature 1

Pročitaj više
10. Potpisivanje dokumenata. Na koji način mogu potpisivati dokumente kvalificiranom digitalnom potvrdom?

Za upustva za potpisivanje, molimo vas da se obratite podršci proizvođača softvera ili portalima za koje potpisujete. Uputstvo Microsoft-a za potpisivanje outlook e-mail porukaAdobe Acrobat Reader DC - uputstvo za podešavanje

Pročitaj više