Poštovani

Obavještavamo vas da je posljednje redovno ažuriranje Microsoftovih proizvoda uzrokovalo probleme u radu sa Hal E-Bank / Personal programom.

Više

Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Sigurnost(7)
1. Savjeti za sigurnu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Featured Elektronska banka Hal-Ebank koristi napredne tehničke metode za identifikaciju korisnika, sigurnost podataka i transakcija ali učinkovitost tehničke zaštite zavisi i od vašeg ponašanja i poštovanja preporuka za sigurno korištenje elektronskog bankarstva.…

Pročitaj više
2. Šta je javni, a šta privatni ključ ?

Svaki nosilac kvalifikovanog elektronskog certifikata ima dva ključa, privatni i javni ključ. Privatni ključ omogućava formiranje elektronskog potpisa koji je jedinstven za svakog vlasnika, a javni ključ je dostupan svakome.Elektronski dokumenti se potpisuju…

Pročitaj više
3. Kriptografija ( šifrovanje )

Kriptografija se, kroz istoriju, bavila problemom kako prenijeti poruku uskom krugu ljudi. Kriptovanje ili šifrovanje je proces pretvaranja čitljivog teksta, u nečitljiv (šifrovani), koji je veoma teško ili čak nemoguće razumjeti bez odgovarajućeg…

Pročitaj više
4. Šta je elektronski potpis ?

Osnovna funkcija elektronskog potpisa je potvrda autentičnosti potpisnika elektronskog dokumenta, odnosno da osigura integritet podataka i štiti od promjene sadržaja e-dokumenata. Elektronski potpisi su zasnovani na asimetričnoj kriptografiji, što podrazumijeva…

Pročitaj više
5. Sigurnost elektronskog potpisivanja

Stepen sigurnosti elektronskog poslovanja zavisi od nosioca, odnosno medija na kom vlasnik elektronskog certifikata posjeduje privatni ključ. Trenutno najveću sigurnost nude pametne kartice, čija je glavna prednost to što je privatni ključ uvijek vezan…

Pročitaj više
6. Pametna kartica / USB ključ

Pametna kartica / USB ključ su trenutno najsigurnija rješenja za čuvanje kvalifikovanih elektronskih certifikata. Pametna kartica / USB ključ je "mali računar", zasnovan na PKI tehnologiji koja koristi javni i privatni ključ. Privatni ključ se bezbjedno…

Pročitaj više
7. Savjeti za sigurno korištenje usluga Hal E-Bank / WEB

SIGURNOST HAL E-BANK SISTEMASigurnost i sigurnosne tehnologije su osnova proizvoda iz Hal E-bank familije. Sigurnost korištenja Web E-Banke osigurana je na nekoliko načina i u više nivoa – fizičkih i programskih. Fizički Hal E-bank/ Web je zaštićen…

Pročitaj više