• kenburns1

Virtuelna filijala

Hal E-Bank je kreirana tako da je korisnik doživljava kao virtualnu filijalu, obogaćenu širokim spektarom kanala komunikacije. Kanale komunikacije dijelimo na one u realnom vremenu (funkcije: razgovor sa operaterom, video poziv, „djeljenje“ ekrana) i off-line (tekstualne aplikacije, centar za zahtjeve). Navedeni kanali komunikacije omogućavaju korisnicima brz i pouzdan pristup banci korištenjem računara, bilo gdje i bilo kada.

Pored bezbjedne komunikacije između banke i klijenta putem poruka (prepiska sa bankom je grupisana u konverzaciji), omogućen je i centar za zahtjeve za krajnje korisnike. Centar za zahtjeve objedinjuje sve popularne standardizovane zahtjeve (kao što su prijava na određeni servis, potvrde, žalbe itd.), koje klijenti mogu uputiti banci. Ovakva implementacija, centra za zahtjeve, omogućava automatsku obradu pojedinih vrsta zahtjeva, radi bržeg odgovora korisniku i smanjenja grešaka. Za zahtjeve sa dužom obradom, skup dinamičkih statusa pomažu da uvjere klijenta da će zahtjev biti obrađen u kraćem vremenskom periodu.

Komunikacije u realnom vremenu podrazumevaju dopisivanje sa operaterom, video pozive i „djeljenje“ ekrana.

On-line dopisivanje sa operaterom omogućava korisnicima brzu komunikaciju sa bankarskim operaterima pomoću jednog klika, korištenjem e-bank rješenja. Komunikacija je potpuno nezavisna, omogućava povezivanje različitih platformi, uz maksimalnu sigurnost, jednostavnost i predstavlja novi kanal komunikacije između banke i klijenta. Snimanje razgovora i ankete sa korisnicima, omogućavaju banci da prikupi povratne informacije od svojih klijenata. Ovakav sistem pomaže i omogućava dobre poteze u odlukama. Za personalizovane razgovore, operateri mogu zakazivati video pozive sa njihovim klijentima kroz funkcije za video pozive.

Banka može grupisati bankarske operatere po odjeljenjima/stručnostima (npr. menadžer za odnose sa klijentima, kreditni savjetnici, tehnička podrška, itd.), preusmjeravati razgovore od operatera do operatera, kao i razmjenjivati fajlove sa klijentima. Efikasna asistencija je obezbjeđena opcijom „djeljenja“ ekrana, odgovora (često postavljenih pitanja), kao i automatskog prikupljanja osnovnih informacija o posjetiocima (npr. njihova lokacija, trenutna internet stranica, tip internet pretraživača).


Direktno plaćanje (P2P plaćanje)

Halcom nudi veliki broj intuitivnih P2P alata za transfer novca, omogućavajući banci digitalizaciju svakodnevnih plaćanja koji su još uvijek danas pretežno novčani.

Uzimajući u obzir kameru pametnih telefona, omogućili smo nove vrste plaćanja, kao što su:

 • QR plaćanje,
 • Plaćanje preko barkoda,
 • Prepoznavanje optičkih karaktera plaćanja (OCR).

Novi oblici plaćanja omogućavaju korisniku da brzo izvrši uplatu, jednostavno i bez grešaka, u cilju pojednostavljenog doživljaja ovog tipa bankarskih usluga.

QR plaćanje

Posebno je usmjeren na P2P segment plaćanja. Transfer novca je iniciran od strane primaoca plaćanja. Primalac uplate, generiše QR kod, koji sadrži podatke plaćanja. QR kod se prikazuje na mobilnom telefonu primaoca uplate ili se može poslati mail-om uplatiocu. Za obradu QR koda, klijent je dužan da ima aplikaciju za mobilno bankarstvo koja je podržana za QR plaćanja. Aktivirajući QR kod otvara se prethodno popunjena uplatnica u okviru M-Bank aplikacije uplatioca, koju nakon toga može potvrditi.

OCR i barkod foto plaćanje

Podržava glavne međunarodne i nacionalne uplatnice. Ova opcija Vam omogućava da skenirate, pročitate i prebacite tražene dokumente sa papirne fakture na nalog za plaćanje, u aplikaciji za mobilno bankarstvo.


Upravljanje ličnim finansijama (PMF)

Halcom-ov alat „lični finansijski menadžer“ (PMF) objedinjuje finansijske podatke korisnika na smislen način sa ciljem da pomogne korisniku da bolje razumije i prati stanje finansija, pruža informacije neophodne za svakidašnje donošenje odluka i pomaže korisniku da održi stabilno finansijsko stanje.

Kategorizacija transakcija

Upravljanje ličnim finansijama objedinjuje debitne i kreditne transakcije sa svih odabranih računa i raspoređuje sve trgovačke transakcije automatski. Automatska kategorizacija se može dodatno prilagoditi korisniku, kroz niz pravila koje korisnik sam postavlja.

Potrošački izvještaji

Izvještaji imaju dvije kategorije: potrošačka kategorija, gdje korisnici najviše troše, i od čega imaju najviše koristi. Podaci se mogu analizirati u odabranom vremenskom periodu ili na osnovu prosječne vrijednosti izabranog perioda. /p>

Određivanje budžeta

Budžetiranje dozvoljava podešavanje mjesečne potrošnje sa ciljem praćenja tekućih rashoda i raspoloživih sredstava. Budžetiranje i automatska kategorizacija omogućavaju upozorenja u realnom vremenu, koja obaveštavaju korisnika kada će dostići budžet za određenu kategoriju.

Ciljevi uštede

Ciljevi uštede omogućavaju čuvanje sredstava za određenu namjenu i prate njihovo ostvarivanje. Integracija sa modulima plaćanja omogućavaju dopunjavanje ciljeva štednje preko regularnih ili naknadnih plaćanja. Trenutni ciljevi uštede mogu biti podijeljeni na društvenim mrežama: Facebook i Twitter.


Alarmi

Ovaj modul omogućava korisnicima da upravljaju svojim obavještenjima (mogućnost odabira SMS-om ili e-mailom) kada se određena predefinisana aktivnost dogodi. Omogućen je pregled istorije poslanih obavještenja.

Alarmi se odnose na bankarske usluge, ali ne postoje ograničenja u vezi sa tipovima obavještenja koja mogu biti podržana. Obavještenja se mogu slati iz e-bank rješenja ili informacionog sistema banke.

Osnovni skup obavještenja obuhvata:

 • Logovanje u sistem
 • Tekuće stanje
 • Izvodi
 • Negativno stanje
 • Stanje ispod određenog iznosa
 • Odliv iznad određenog iznosa
 • Priliv iznad određenog iznosa
 • Transakcija kartica iznad određenog iznosa
 • Transakcija direktnog zaduženja
 • Informacija o primljenim e-fakturama
 • Obavještenje nekoliko dana prije krajnjeg roka za plaćanje računa
 • Promjene u statusu plaćanja


Finansijska kontrolna tabla

Naslovna stranica za korisnike Personal rješenja je postavljena kao Finansijski pregled, koji sadrži najvažnije korisničke informacije u vezi sa finansijama prikazanim preko kombinacije vidžeta i raznih modula.

Glavni vidžeti

Određivanje budžeta

je hronološki prikaz događaja koji su se desili u elektronskom bankarstvu (npr. transakcija, poruke itd.). Korisnici mogu da odaberu koje aktivnosti žele da prate. Korisničko iskustvo vidžeta je slično konceptu „vijesti“ na socijalnim mrežama.

Prečice

Pružaju prilagodljiv skup linkova ka često korištenim funkcijama (plaćanje, transakcije, stanje kredita, itd.)

Pregled proizvoda

Predstavlja prezentaciju bankarskih proizvoda koje korisnik koristi. Dostupno kao lista i pregled 360.

Lične finansije

Brz pregled korisnikovog trenutnog finansijskog stanja (Gdje moj novac ide? Koji je status mojih štednih ciljeva?)

Početna stranica rješenja za pravna lica sadrži ključne finansijske informacije: prilagodljiv spisak računa i stanja na tim računima, direktne linkove za plaćanje, pregled prometa i izvoda, kao i grafikon koji prikazuje protok novca na odabranim računima.

U multi-bank i multi-market rješenjima početna stranica omogućava prikaz računa iz različitih banaka i različitih zemalja na jednom prikazu. Sa druge strane, korisnici imaju mogućnost za uvoz stanja, transakcija i izvoda iz drugih banaka koristeći datoteke u formatima MT940, 941, 942.

 


Brendiranje i prilagođavanje u elektronskoj banci

U cilju obezbjeđivanja efikasnog rješenja, Halcom se oslanja na standardizovan grafički interfejs (GUI) za sve svoje implementacije. Ipak, skup prilagodljivih parametara osigurava da je svako rješenje implementirano sa jedinstvenim izgledima i upečatljivim korporativnim brendingom. Brending uključuje logove, fontove, boje, zaglavlja i dokumenta koja se mogu izvoziti i štampati.

Pored toga, izgled rješenja može biti drugačiji za različite grupe klijenata. Konačan izgled rješenja za svaki segment klijenta se dogovara sa bankom. Obzirom da se svakom korisniku dodjeljuje određeni segment, ova funkcionalnost može da se koristi za razne kampanje odnosno promocije proizvoda.


Upravljanje oglašivačkim/marketinškim kampanjama (Campaign Managment)

Upravljanje kampanjama omogućava brzu i efikasnu promociju proizvoda i usluga usmjerenih na određeni segment korisnika. Kampanje se prikazuju korisnicima na svim uređajima.

Ovaj alat omogućava banci da postavi reklame na određenim stranicama, napravi odgovarajući opis proizvoda i formulara za prijavu, i da ih na taj način dostavi određenom segmentu klijenata po izboru banke.

Upravljanje kampanjama sastoji se iz tri modula: upravljanje banerima, upravljanje prezentacijom proizvoda i upravljanje e-formama.

Upravljanje banerima se koristi za postavljanje marketing materijala i postavljanje parametara za kampanju, kao što su validnost, ciljane i moguće akcije (informativno, sa mogućnošću apliciranja itd.).

Upravljanje prezentacijom proizvoda omogućava banci kreiranje dodatnih stranica koji korisnici vide nakon logovanja korištenjem jednostavnog interfejsa.

E-forme omogućavaju banci da samostalno razvija forme koje korisnici e-banking rješenja mogu da vide. Ova tehnologija omogućava banci kreiranje svih elemenata forme (padajući meniji, „check box“, automatski popunjeni segmenti itd.).

Kada klijent popuni e-formu i pošalje je, ista može biti sačuvana u bazi za ručnu obradu od strane banke ili može biti automatski učitana u informacioni sistem banke.