• kenburns1

HALCOM ONE, "OPEN BANKING" RJEŠENJE

Revidirana Direktiva Evropske Unije u vezi sa platnim uslugama, ili PSD2, kao i inicijativa „Open Banking“, imaće veliki uticaj na budućnost finansijske industrije. Postojeći biznis model će se promijeniti i dozvoliće bankama da otvore API-je, obezbjeđujući pristup podacima računa klijenata i plaćanje direktno sa računa korisnika. Na ovaj način, krajnji korisnici će imati više mogućnosti izbora, dok će provajderi, kao treća strana, moći da ponude sveobuhvatne preglede finansijskih podataka korisnika i razviju sopstvene platforme za plaćanje. Ukratko, revidirana Direktiva podstiče saradnju između FinTech kompanija i banaka i stavlja akcenat na inovativne usluge i sigurnost korisnika. Upoznajte Halcom One, „Open Banking“ rješenje.

Halcom One je sveobuhvatno rješenje za inicijativu „Open Banking“, dizajnirano da poveže sve zainteresovane strane u industriji digitalnog bankarstva.

ZAŠTO HALCOM ONE?

Halcom One je „Open Banking“ rješenje za banke i finansijske institucije. Potpuno podržava implementaciju druge direktive o platnim uslugama (PSD2). Kao platforma, povezana sa rješenjima za digitalno bankarstvo, Halcom One je nezavisna od bilo kog dobavljača i kanala (Corporate, SME, Retail). Rješenje je bazirano na „Open API“ tehnologiji i servisima sa dodatnom vrijednošću (VAS). U internim bankarskim sistemima, sigurnost plaćanja postiže se korištenjem Halcom-ovog sistema za sprječavanje zloupotrebe, Halcom Antifraud. Naša platforma omogućava kreiranje novih, inovativnih servisa i obezbjeđuje modernu banku koja svojim klijentima, kao i klijentima drugih banaka, nudi naprednu integrisanu platformu sa pristupom svim finansijskim podacima i inovativnim komplementarnim proizvodima. Ovo dodatno podstiče lojalnost klijenata i promoviše unakrsnu (cross-sell) prodaju dodatnih proizvoda i usluga, pružene od strane banke i njenih partnera. Halcom One takođe omogućava upravljačke usluge, kao što su testna okruženja za treće strane, pomoć provajderima trećih strana pri integraciji, kao i dodatnu podršku tokom produkcije.

KOJE SU PREDNOSTI?

Halcom One je nezavisna platforma povezana sa rješenjem za digitalno bankarstvo. Bazirana na „Open API“ tehnologiji i servisima sa dodatnom vrijednošću, koji omogućavaju kreiranje novih, inovativnih usluga.

 

Regulativna usaglašenost

Halcom One je u skladu sa Direktivom PSD2 RTS i u potpunosti ispunjava sve njene zahtjeve. Sadrži nebrendirani „Open API“ i podržava sve zainteresovane strane „Open Banking“-a.

 

Bezbjednost

Halcom One omogućava najveću sigurnost, koristeći sisteme za prevenciju rizika od zloupotrebe platforme (Antifraud) i za klijente putem dvofaktorne autentikacije (tj. mobilnih tokena, Cloud certifikata). Halcomovi sigurnosni elementi su u skladu sa eIDAS regulativom.

 

Potencijalni rast prihoda

Halcom One omogućava svojim korisnicima izgradnju napredne integrisane platforme koja dozvoljava pristup svim finansijskim podacima i implementaciju servisa sa dodatnom vrijednošću. Ne ograničavajući naš API samo na PSD2 RTS, banka može da omogući više funkcionalnosti koja zadovoljava potrebe krajnjih korisnika. Konstantno ćemo dodavati nove funkcionalnosti na našem API-ju, bazirane na prednostima koje banke vide.

 

Pravi omni-channel 

Halcom One izrađen je na Halcom e-biznis platformi na kojoj su svi Halcom sistemi bazirani. Samim tim, nevažno je da li korisnici kreiraju naloge putem e-banke, m-banke, putem treće strane ili odlazeći u filijalu banke. Sve informacije naloga vidljive su putem svih kanala koje korisnik koristi.

Optimizacija administracije

U okviru svojih upravljačkih usluga, Halcom nudi mogućnost integracije, implementacije i upravljanja trećim stranama.

Želite da naučite više o Halcom One?
Pošaljite nam e-mail

© 2018 Halcom.si - Pravila varstva podatkov
Powered by PROGMBH