Preuzimanje softvera Nexus Personal

nexus personal

Softver Nexus Personal je namijenjen za upotrebu digitalnih elektronskih certifikata koji se nalaze na sigurnom mediju – pametnoj kartici/USB ključu. Korisniku digitalnog elektronskog certifikata omogućava bezbjedno korištenje različitih funkcija, kao što su zamjena ličnog identifikacionog broja (PIN koda), deblokada, elektronsko potpisivanje, kriptovanje i dekriptovanje podataka.

Za preuzimanje programske opreme Nexus Personal u polje ispod upišite e-mail, koji se nalazi na vašoj pametnoj kartici/USB ključu (e-mail koji ste naveli u narudžbi obnove digitalne potvrde