• kenburns1
    Novosti

Halcom One - "Open Banking" rješenje, prilagođeno PSD2 direktivi

Jun 14, 2017

13. juna 2017.godine, na Brdu kod Kranja, Halcom je predstavio „Open Banking“ rješenje - Halcom One, na konferenciji „Novi izazovi u sektoru finansijskih usluga“. Rješenje je u potpunosti usklađeno sa drugom Direktivom EU o finansijskim uslugama ili PSD2, i namijenjeno je bankama i finansijskim institucijama. Na konferenciji, predstavnici Halcoma govorili su o promjenama koje će „open banking“ donijeti na evropsko tržište. Takođe je predstavljeno nekoliko studija slučaja Halcom One rješenja, koja sadrže elemente: otvoren API, kompatibilan PSD2 open-source interfejs; OneID, kvalifikovani elektronski certifikat u oblaku (Cloud certifikati); AntiFraud, rješenje za sprječavanje zloupotreba; i Communication Hub, alat za masovnu komunikaciju. Rješenje takođe može biti prošireno i na inovativne servise sa dodatnom vrijednošću i niz dodatnih povezanih usluga. U cilju lakšeg prilagođavanja zahtjevima regulatora, Halcom je napravio sopstveni razvojni portal kako bi korisnicima pružio detaljne informacije, opis API-ja i druge potrebne tehničke dokumente.

Revidirana Direktiva Evropske Unije u vezi sa platnim uslugama ili PSD2, kao i povezana inicijativa „Open Banking“, imaće veliki uticaj na budućnost finansijskog sektora. Banke će biti u obavezi da otvore API-je, uz saglasnost svojih korisnika, obezbjede pristup informacijama o računima i transakcijama i omoguće odobrenje naloga direktno sa računa korisnika. 
 
Na ovaj način, balans moći prebacuje se na klijente, dok će vendori moći da ponude sveobuhvatne preglede finansijskih podataka korisnika i razviju sopstvene platforme za plaćanje. Ovo je, takođe, prilika za banke da se angažuju, iskoriste pristup računima drugih banaka sa ciljem razvijanja novih servisa sa dodatnom vrijednošću. Ukratko, revidirana Direktiva donosi prednosti svim uglovima finansijskog trougla: korisnicima, bankama i vendorima, a Halcom One, kao sveobuhvatna platforma, približava ove prednosti svim zainteresovanim stranama. 
 
Prednosti PSD2 za korisnike
Implementacija PSD2, prebacuje balans moći na klijente, obezbeđujući im nekoliko dodatnih prednosti:
  • Potpuni pregled svih finansijskih transakcija i niže povezane troškove
  • Trenutno, banke klijentima dostavljaju izvode i stanja po računima, u nestandardizovanim formatima kroz niz alata i rješenja. Sa PSD2,  klijenti će zapravo biti u mogućnosti da odluče gdje i pod kojim uslovima žele da pristupe svojim finansijskim podacima i izvrše plaćanja. Dobiće sveobuhvatni pregled svih računa putem unaprijeđenih aplikacija razvijenih od  strane banaka i vendora (TPPs).
  • Kraće vrijeme obrade naloga, veći izbor alata za plaćanje i niži troškovi
  • Danas, korisnicima većinu plaćanja obrađuju posrednici, što povećava komplikacije, troškove obrade i prouzrokuje kašnjenje prilikom prenosa sredstava sa računa uplatioca na račun primaoca. Sa PSD2, vendora (npr. Fintech, trgovci, online prodavnice, telekomunikacione kompanije, provajderi energije), moći će da vrše plaćanja direktno sa korisničkog naloga. To će klijentima pružiti širi izbor mogućnosti plaćanja i omogućiti realno vrijeme plaćanja, manje transakcione naknade i samim tim, bolje korisničko iskustvo. 
Prednosti Open Banking-a za banke 
Ključni zahtjev PSD2 je da  banke omoguće pristup unutrašnjim IT sistemima vendorima (third-party providers - TPPs).
Banke mogu odlučiti da ostanu pasivne kada dođe do primjene ovih promjena i uraditi samo minimalna prilagođavanja. Međutim, preporučuje se mnogo aktivniji pristup. U ovom slučaju, banke će pripremiti strategiju rasta, koja će uzeti u obzir mogućnosti pristupa računima drugih banaka i saradnju sa fintech kompanijama i vendorima. Sarađujući sa kompanijama koje posjeduju neophodnu stručnost i pružaju rješenja u ovom segmentu, inovativna banka može ponuditi svojim korisnicima i korisnicima drugih banaka, odlično korisničko iskustvo napredne platforme koja pruža jedinstven i kompletan pregled svih finansijskih poslova, inovativne komplementarne proizvode i usluge i plaćanje u realnom vremenu uz niže naknade. 
Banke koje razviju najsavremenije platforme i pruže izuzetno korisničko iskustvo, imaće konkurentsku prednost u osvajanju kupaca i izgradnji partnerstava. 
 
Prednosti PSD2 za vendore
Vendori mogu koristiti PSD2 biznis model da razviju sopstvenu platformu za plaćanje koja će im pomoći da redukuju naknade za transakcije i izgrade čvršću vezu sa svojim korisnicima. Ovo je veoma važno za velike korporacije koje se trenutno suočavaju sa velikim troškovima naplate, svojih proizvoda i usluga (npr. telekomunikacione kompanije, trgovci, provajderi energije, osiguravajuća društva). Pored informacija o bankovnim računima, ove institucije će moći da pruže sveobuhvatnu sliku o finansijskoj situaciji korisnika putem integrisanih online ili mobilnih portala. S tim u vezi, poželjna je saradnja sa kompanijama koje poseduju znanje i iskustvo iz bankarskog sektora. 
 
Ukratko, PSD2 donosi neograničene mogućnosti za sve tri zainteresovane strane finansijskog trougla. Halcom je predstavio rješenje, koje u skladu sa zahtjevima PSD2 - Halcom One će  bankama i vendorima omogućiti da kreiraju inovativne proizvode sa sjajnim korisničkim iskustvom, stavljajući korisnike na prvo mjesto.
 
 


Nazad