• kenburns1
    Novosti

Kako preduzeća mogu SMANJITi TROŠKOVE UZ halcomovo NAPREDNO KORIŠTENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

Apr 28, 2017

Krajem aprila 2017. godine u  Banja Luci i Sarajevu su organizovani seminari na temu »Smanjite troškove uz napredno korištenje elektronskog bankarstva«. Brojni učesnici iz velikih preduzeća su saznali kako ubrzati i optimizirati poslovanje, kako ažurno upravljati platnim prometom i automatizirati platni promet sa informacionim sistemom preduzeća. 

Halcomovi stručnjaci su istraživanjem došli do saznanja koji su to najčešći problemi sa kojima se preduzeća susreće, te smo na seminarima učesnicima predstavili prbleme i ukazali na neka od rješenja.  
 
Hal E-Bank/B2B omogućava automatsku razmjenu podataka platnih naloga iz informacionog sistema preduzeća i promjena na računu preduzeća iz bančine centralne obrade podataka. Komitent ovim rješenjem dobija najveću ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka.
 
Vjerujemo da i Vi u Vašem preduzeću želite ažurno upravljati platnim prometom, te iskoristiti sve prednosti koje nudi njegova automatizacija sa pozadinskim sistemom Vašeg preduzeća i na taj način smanjiti troškove poslovanja. Želite saznati više? Pišite nam, želimo Vas upoznati.


Nazad