• kenburns1
  Novosti

Preduzeće „Halcom” posluje uspješno već 25 godina

Mar 23, 2017

Kompanija Halcom, koja je pionir u oblasti razvoja savremenih rješenja za platne sisteme u srednjoj i jugoistočnoj Evropi, ovih dana slavi 25 godina rada. Međunarodno preduzeće koje agilnom metodologijom inovativno razvija proizvode i usluge za finansijske ustanove, prisutno je na 8 tržišta EMEA, a svoja rješenja je prodao više od 70 banaka i 3 centralne banke i klirinške kuće. Halcom-ovi stručnjaci svoje poznavanje platnih sistema, tehničko znanje i dugogodišnja iskustva pretvaraju u napredna rješenja, proizvode i usluge. 

 
Svaka uspješna priča počinje dobrom idejom. Svoju poslovnu ideju ostvario je Matjaž Čadež, osnivač i dugogodišnji vlasnik preduzeća Halcom. Četiri godine nakon osnivanja, tadašnja Halcom Informatika, zajedno sa danskim partnerom Belle Systems, postavlja prvi internet sistem za Telekom Slovenije - Siol, što je za ljubljansko IT preduzeće značilo snažnu referencu i početak rasta i širenja. Godinu dana kasnije su samostalni preduzetnici kod NLB-a, kao prvi korisnici Halcom-ovog rješenja Hal E-Bank, počeli koristiti elektronsko bankarstvo. To je bilo prvo rješenje elektronskog bankarstva u Sloveniji, a istovremno i jedno od prvih u svijetu koje je funkcioniralo na bazi pametnih kartica.
 
Preduzeće je uspješno definisalo svoju viziju i u narednim godinama nastavilo sa probijanjem na tržišta zahvaljujući implementaciji žiro kliringa u svim slovenačkim bankama i rezultiralo pobjedom na međunarodnom konkursu za implementaciju žiro kliringa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Osim toga, osnovana je i certifikaciona agencija za izdavanje digitalnih potvrda, elemenata zaštite za pristup bankarskim rješenjima ili drugim portalima. Preduzeće nije proširilo samo proizvodni portfolio, već i portfolio tržišta. Prvo se to dogodilo sa osnivanjem pridruženih kćerinskih preduzeća u Sarajevu i Beogradu. Među prvima u Sloveniji Halcom je razvio rješenja za podršku digitalizaciji preduzeća i implementirao ih sa rješenjima na temu razmjene e-faktura preko svojih postojećih proizvoda u NLB-u i Abanci. Halcom je i dalje pratio korisnike i visok rast pametnih telefona i 2011. godine uspješno lansirao prvu mobilnu banku u Raiffeisen banci Kosovo. U godinama koje su uslijedile preduzeće je predstavilo novu generaciju rješenja za e-bankarstvo Hal E-Bank, naprednu transakcijsku, prodajnu, uslužnu i komunikacionu platformu koja podržava različite kanale distribucije.
 
U određenoj fazi rasta preduzeća, osnivač preduzeća mora da izgradi strukturu koja više ne zavisi u tolikoj mjeri od njega samog. Tako je 2011. godine preduzeće prešlo u ruke Marka Šege koji je uspješno vodio preduzeće do maja 2014. godine, kada je za glavnog izvršnog direktora i člana upravnog odbora Halcoma postavljen Marko Valjavec. Njegovim dolaskom preduzeće je dobilo osobu sa dugogodišnjim međunarodnim rukovodećim iskustvima u preduzećima koja djeluju u oblasti pametnih procesnih aplikacija za poslovno-kritične odnose sa klijentima i automatizacije poslovanja u finansijskim procesima. Marko Valjavec je, naime, više od 15 godina radio za preduzeća iz oblasti razvoja programske opreme u SAD i na tržištima EMEA.
 
I 2016. godina je bila za Halcom prekretnica. Osim uspješnog lansiranja rješenja za zaštitu od zloupotreba u okviru digitalnih bankarskih rješenja, dobio je i novog vlasnika, američku kompaniju Emphasys Software, deo kanadske grupe Constellation Software koja obuhvata široku paletu programskih rješenja i sličnih usluga u javnom i privatnom sektoru. 
Halcom je trenutno vodeći evropski provajder tehnoloških rješenja za platne sisteme na tri kontinenta. Prisutan je na 8 tržišta u srednjoj i jugoistočnoj Evropi, u Africi i na Bliskom Istoku, a svoja rješenja je prodao više od 70 banaka i 3 centralne banke i klirinške kuće. U Halcomu vjeruju u agilne pristupe, potragu za inovativnim rješenjima i stvaranje proizvoda koji korisniku obezbjeđuju bezbjedne, jednostavne za korištenje i pouzdane elektronske platne usluge. U preduzeću je zaposleno 150 saradnika, sa prosjekom od 32 godine starosti, a kao tim se stalno podmlađuje aktivnom saradnjom sa studentima i kojima znanje prenose iskusni saradnici.
Kakvi su ciljevi i pravci za budućnost?
Sa novim vlasnikom kompanija Halcom ima čvrstu finansijsku osnovu, znanje i organizacionu podršku. Zato se može ciljano usmjeriti na razvoj proizvoda i usluga i dalji rast broja klijenata, kao i na regionalno širenje. Ključni fokus u narednom periodu biće na naprednim rješenjima digitalnog bankarstva i usklađenošću sa novom direktivom PSD2, rješenjima iz oblasti kliringa i vršenju plaćanja u realnom vremenu, kao i bezbjednosnim elementima, kvalifikovanim digitalnim certifikatima u oblaku, naravno u okviru postojećih i novih tržišta.
 
Marko Valjavec, glavni izvršni direktor Halcom-a je dodao: „Halcom je u prošlosti stvorio dobre temelje rada. Cilj je svakako nastaviti tu uspješnu priču o elektronskom bankarstvu i platnim sistemima. U oblastima u kojima smo pisali istoriju i u kojima imamo iskustva i reference, želimo da za naše korisnike pronađemo nova i inovativna rješenja koja danas možda još ne postoje ili nema ni svijesti o njima kao izazovu.“Ovom razmišljanju o budućnosti Marko Valjavec dodaje: „Svakako želimo da se širimo i geografski povezujemo sa drugim domaćim i stranim preduzećima i omogućimo postojećim klijentima da rastu zajedno sa nama.“
Povodom jubileja prisjećamo se i najvećih prekretnica u uspješnom poslovanju:
 • 1996 - Implementacija prvog internet sistema za Telekom Slovenije – Siol zajedno sa danskim partnerom Belle Systems a.d.
 • 1997 - Razvoj prvog rješenja za elektronsko bankarstvo u Sloveniji i jednog od prvih u svijetu koje koristi bezbjednu provjeru prisustva pametnim karticama na bazi tehnologije PKI (public key infrastructure) 
 • 1998 – Početak djelovanja žiro kliringa za sve slovenačke banke u okviru Banke Slovenije
 • 1999 – Osnivanje certifikacione agencije za izdavanje digitalnih certifikata
 • 2000 – Halcom implementira komunikacionu infrastrukturu za djelovanje žiro kliringa za sve 43 banke u BIH 
 • 2001 – Osnivanje prvog centra za iznajmljivanje programske opreme kao usluge u Sarajevu (SaaS)
 • 2003 - Dobijanje priznanja „Zlatna gazela 2003" za najbolje brzorastuće preduzeće u Sloveniji, a od agencije BVQI (Bureau Veritas Quality International) certifikat za standard kvaliteta ISO 9001:2000 
 • 2004 – Halcom-ov sistem Hal E-Clearing/STEP2 slovenačkim bankama omogućio je povezivanje sa klirinškim sistemom cijele Evrope preko Banke Slovenije 
 • 2007 - Halcom sa rješenjem Hal M-Payments (1-2-3 Plačam!) pobeđuje na izboru „Najbolja preduzetnička ideja 2006/07” u kategoriji inovativnih preduzetničkih ideja u konkurenciji poznatih i uspješnih preduzeća 
 • 2008 - Kompanija Halcom prema izboru novina „Dnevnik” dobija nagradu „Zlatna nit" za najboljeg poslodavca u kategoriji srednje velikih i velikih preduzeća 
 • 2009 - NLB i Abanka počinju svim svojim komitentima da nude Halcom-ovu uslugu razmjene e-faktura preko svojih postojećih e-banking proizvoda 
 • 2010 - Zajedno sa srpskim provajderom telekomunikacionih usluga Telenor i sa četiri komercijalne banke, Halcom na tržište uvodi novu uslugu PlatiMo, koja omogućava savremeno, pouzdano i jednostavno plaćanje bilo kojim mobilnim telefonom 
 • 2011 - Uspostavljanje jedinstvenog sistema za razmjenu faktura u elektronskom obliku. Halcom uspješno lansira prvu mobilnu banku u Raiffeisen banci Kosovo
 • 2012 - Halcom dobija pun certifikat „Porodično odgovorno preduzeće”, što znači da je briga preduzeća o zaposlenima na najvišem mogućem nivou 
 • 2013 - Halcom predstavlja novu generaciju rješenja za e-bankarstvo Hal E-Bank, naprednu transakcijsku, prodajnu, uslužnu i komunikacionu platformu koja podržava različite distribucione kanale 
 • 2015 - Američka privredna komora – AmCham Slovenija je Halcom-ov projekat Money Talks 2014, Advanced Skills Workshop prepoznala kao najbolju poslovnu praksu u izboru „Best of the Best 2015”. Halcom je krajem godine organizovao prvi finansijsko-tehnološki Hackathon u Adriatik regiji, kada su domaći i strani programeri razvijali dodatne funkcionalnosti za rješenje Hal mBills 
 • 2016 – Emphasys Software, dio Constellation Software grupe, postaje Halcom-ov većinski vlasnik. Halcom lansira rješenja za zaštitu od zloupotreba u okviru digitalnih bankarskih rješenja na svojim ključnim tržištima


Nazad