Featured

Kako da aktiviram novu karticu/USB ključ?

Referentni broj članka AA-00623 3.9 Rating / 18 Glasači

Pogledajte video uputstvo

1. Instalacija - Nexus Personal 4

Korak 1:

Nexus možete skinuti na ovoj stranici ( za password pozovite Halcom podršku). Pokrenite instalaciju koja sve radi po automatizmu i ne morate ništa raditi prije i u toku same instalacije. Nakon što se instalacija završi kliknite na dugme OK i restartajte računar


2. Aktivacija certifikata

Korak 1:

Nakon instalacije Nexusa stavite karticu/USB u čitač, automatski će se otvoriti prozor u kojem piše da morate promijeniti PIN kod, kliknite na Next


Korak 2:

U prvo polje (1) unosite PIN koji ste dobili zajedno sa karticom/USB ključem. U drugo (2) polje upisujete novi PIN (Dozvoljena dužina je 6 ili 8 cifara) i na kraju u treće (3) polje ponovo unosite novi PIN.


Korak 3:

U trećem prozoru potrebno je samo da izaberete opciju Finish


Na ovaj način uspješno ste instalirali program potreban za rad sa certifikatom i odradili njegovu uspješnu aktivaciju.


Oceni članek