Naručivanje usluga ( narudžbenica instalacija / obuka )

Referentni broj članka AA-01487 0 Rating / 4 Glasači

Pored tehničke pomoći, klijentima nudimo usluge instalacija Corporate E-Bank i B2B E-Bank, kao i obuke na terenu. Instalacije i obuke vrše zaposleni u Halcom d.o.o. Sarajevo.


Cjenovnik_HD.pdf 0.4 Mb Download
Narudzba_Hal_E-Bank.pdf 0.3 Mb Download

Oceni članek