Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Digitalna potvrda (certifikat)(14)
1. Preuzimanje obnovljenog certifikata

Featured Alat za preuzimanje obnovljenog certifikata možete preuzeti OVDJE.Kratka upustva:Korak 1Program za preuzimanje možete pokrenuti klikom na RUN ili ga spasite na računar klikom na SAVE.Korak 2Provjerite da li je kartica u čitaču ili USB ključ u računaru…

Pročitaj više
2. 2. Obnova - narudžba na novoj pametnoj kartici ili USB ključu

Featured Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva Jedna za sve, koji su na postojećem mediju već uradili obnovu digitalnog certifikata, ponovna obnova na postojećoj kartici ili USB ključu nije moguća. Zbog toga je moguće uraditi jednostavnu obnovu naručivanjem…

Pročitaj više
3. Politika Halcom CA 3

Featured Politika Halcom d.o.o. Sarajevo CA 3Javni dio unutrašnjih pravila Halcom Sarajevo CA 3

Pročitaj više
4. Savjeti za sigurnu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Featured Elektronska banka Hal-Ebank koristi napredne tehničke metode za identifikaciju korisnika, sigurnost podataka i transakcija ali učinkovitost tehničke zaštite zavisi i od vašeg ponašanja i poštovanja preporuka za sigurno korištenje elektronskog bankarstva.…

Pročitaj više
5. Obnova na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu

Featured Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva, kojim istekne trogodišnja važnost digitalne potvrde, dostupna je jednostavna obnova digitalne potvrde na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu na period od tri godine. • Obnovljena digitalna potvrda…

Pročitaj više
6. Deblokada kartice/USB ključa

Featured Da biste deblokirali karticu, potrebno je da uradite slijedeće: Korak 1:U slučaju da ste blokirali karticu potražite kovertu koju ste dobili od banke sa PIN i PUK kodom. Provjerite da li se broj kartice koju pokušavate odblokirati slaže sa brojem kartice…

Pročitaj više
7. Kako da aktiviram novu karticu/USB ključ?

Featured Pogledajte video uputstvo 1. Instalacija - Nexus Personal 4 Korak 1: Nexus možete preuzeti na ovoj stranici. Pokrenite instalaciju koja sve radi po automatizmu i ne morate ništa raditi prije i u toku same instalacije. Nakon što se instalacija završi,…

Pročitaj više
8. Poteškoće prilikom instaliranja \ nadogradnje Nexus Personal-a

a) U slučaju da nakon završene instalacije / nadogradnje, Nexus Personal program nije instaliran: 1. Da biste preuzeli Nexus Personal, kliknite OVDJE. 2. Instalirajte Nexus Personal program. 3. Nakon uspješne instalacije, nije potrebno ponovno pokretanje…

Pročitaj više
9. Koliko dugo traje izrada certifikata?

Kada dostavite svu neophodnu dokumentaciju, Halcom d.o.o. će vam izdati certifikat u roku od 5 radnih dana.

Pročitaj više
10. Šta je digitalna potvrda (certifikat) ?

Digitalna potvrda (certifikat) predstavlja jedinstvenu vezu između nosioca certifikata i javnog ključa. Certifikat sadrži sve osnovne informacije o nosiocu i javnom ključu. Ukoliko sistem korištenja nije zatvorenog tipa, digitalne potvrde su javno dostupne…

Pročitaj više