Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

  • Top
  • Aktualno(19)
1. 2. Obnova - narudžba na novoj pametnoj kartici ili USB ključu

Featured Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva Jedna za sve, koji su na postojećem mediju već uradili obnovu digitalnog certifikata, ponovna obnova na postojećoj kartici ili USB ključu nije moguća. Zbog toga je moguće uraditi jednostavnu obnovu naručivanjem…

Pročitaj više
2. Savjeti za sigurnu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Featured Elektronska banka Hal-Ebank koristi napredne tehničke metode za identifikaciju korisnika, sigurnost podataka i transakcija ali učinkovitost tehničke zaštite zavisi i od vašeg ponašanja i poštovanja preporuka za sigurno korištenje elektronskog bankarstva.…

Pročitaj više
3. Obnova na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu

Featured Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva, kojim istekne trogodišnja važnost digitalne potvrde, dostupna je jednostavna obnova digitalne potvrde na postojećoj pametnoj kartici ili USB ključu na period od tri godine. • Obnovljena digitalna potvrda…

Pročitaj više
4. Kako da prebacim podatke iz Personal E-Bank na drugi računar

Featured Kada mijenjate računar ili reinstalirate Windows, a želite sačuvati podatke iz Imenika korisnika i Arhive, potrebno je da uradite slijedeće: Stari računar Korak 1: U Hal E-Bank Personal kliknite na Alati (1), zatim na Servisni programi (2) i na Prenos…

Pročitaj više
5. Deblokada kartice/USB ključa

Featured Da biste deblokirali karticu, potrebno je da uradite slijedeće: Korak 1:U slučaju da ste blokirali karticu potražite kovertu koju ste dobili od banke sa PIN i PUK kodom. Provjerite da li se broj kartice koju pokušavate odblokirati slaže sa brojem kartice…

Pročitaj više
6. Kako da instaliram Personal E-Bank ( uputstvo za instalaciju Hal E-Bank / Personal )?

Featured Pogledajte video uputstvo Korak 1: Instalaciju možete preuzeti OVDJE. Korak 2: Kliknite na dugme Run i sačekajte da se pokrene instalacija Korak 3: Otvorit će se prozor za instalaciju u kojem kliknete na Next. Korak 4: Kliknite na dugme Yes Korak 5: Obilježite"Custom…

Pročitaj više
7. Kako da aktiviram novu karticu/USB ključ?

Featured Pogledajte video uputstvo 1. Instalacija - Nexus Personal 4 Korak 1: Nexus možete preuzeti na ovoj stranici. Pokrenite instalaciju koja sve radi po automatizmu i ne morate ništa raditi prije i u toku same instalacije. Nakon što se instalacija završi,…

Pročitaj više
8. Teškoće pri upotrebi elektronskih certifikata

Da biste riješili ovaj problem, predlažemo jednu od slijedećih opcija:Za pristup web portalima banaka koristite Google Chrome pretraživač umjesto Microsoft Internet Explorer.Ako već nemate instaliran pretraživač, možete ga besplatno preuzeti sa web…

Pročitaj više
9. Instalacija/Nadogradnja Nexus Personala

You can download program Nexus Personal from the link HERE .1. Click on button Download for Windows and save installation package. 2. Click on Run and installation package will start installing. 3. After installation / upgrade (not before) o

Pročitaj više
10. Deinstalacija Nexus Personala

Before you upgrade program Nexus Personal, you need to remove existing version of program Nexus Personal, by the following steps.1. Go to Control Panel. Open module Programs Programs and Features. Find program Nexus Personal and unistall it.2. Now you…

Pročitaj više