Nexus personal Preuzimanje softvera Nexus Personal preuzmi

JEDNA ZA SVE

Halcom CA je prva certifikaciona agencija na svijetu, koja Vam sa jednim elektronskim certifikatom omogućava pristup na više računa u različitim bankama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Pročitaj više

Izdvajamo

 
Halcom Magazine 2015

U 2014. godini, bankarska industrija se fokusirala na self-service ekonomiju i tehnološka rešenja sa uslužnim servisima. Upravo ovo je glavna tema Halcom Magazina 2014.godine.

Preuzmi

 
E-fakture brošura

U brošuri je predstavljen sistem razmjene Hal E-Faktura.

Preuzmi